Subvencions de la Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

Subvenció destinada als ens locals .


La Diputació de Tarragona ha concedit a l'EMD de Picamoixons una subvenció dins la ínia  d’Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020, d’acord amb el següent detall:

Número Registre:8004330008-1-2021-002460-2
Beneficiari:Emd de Picamoixons
Municipi:Picamoixons
Concepte subvenció:Llar d'infants "Picabruna"
Data Acord concessió:23-03-2021
Aplicació Pressupostària:2021-1010-323-46200-02
Pressupost Elegible:7.875,00 euros
Import concedit:7.875,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%
Despesa justificada:56.046,96 euros

 

El president,

 

Francesc Rull Ferré