President

Francesc Rull Ferré

President de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons.