Bibliografia

  • Jordi Rius i Jové: Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons. Col.lecció Rocabruna. Picamoixons, 1997.
  • Gran geografia comarcal de Catalunya. El Camp de Tarragona, vol. 7, ps. 323-24. Barcelona, 1982.
  • Àlbum meravella. Llibre de belleses naturals i artístiques de Catalunya, vol IV, ps. Barcelona, 1931.- Revista local trimestral. Editat per l'Agrupació "la Peluda".