PAM

 

1.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 exp.  8004330008-2017-0006870

Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat

pressupost actuació131.288,27 €
subvenció PAM 2017 import41.000,00 €

 

 

2.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 exp.  8004330008-2018-0001267

Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat

pressupost actuació131.288,27 €
subvenció PAM 2018 import40.000,00 €

 

 

3 .- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 exp.  8004330008-2019-0003150  

Intervenció en camins veïnals del terme municipal

pressupost actuació11.503,47 €
subvenció PAM 2019 import7.696,50 €