PAM

 

1.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 exp.  8004330008-2017-0006870

Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat

pressupost actuació131.288,27 €
subvenció PAM 2017 import41.000,00 €

 

 

2.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 exp.  8004330008-2018-0001267

Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat

pressupost actuació131.288,27 €
subvenció PAM 2018 import40.000,00 €

 

 

3 .- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 exp.  8004330008-2019-0003150  

Intervenció en camins veïnals del terme municipal

pressupost actuació11.503,47 €
subvenció PAM 2019 import7.696,50 €

 

 

SUBVENCIÓ INVERSIONS PAM 2021 4.- Subvenció Inversions PAM 2021 

La Diputació de Tarragona va concedir:

-una subvenció de 30.000,00€ a l’EMD de Picamoixons en concepte de Museïtzació del Centre d’interpretació de l’oli.

-una  subvenció  de 42.092,64€ a l’EMD de Picamoixons en concepte de  millora  de serveis dels carrers Sant Isidre i Sant Josep de Picamoixons;

-una subvenció de 15.833,73€ a l 'EMD de Picamoixons en concepte de Línia 2 PAESC, Instal.lació plaques solars a l'escola Rocabruna de Picamoixons;

 

 per actuacions integrals al territori i cooperació.

 

 

5.- Subvenció PAM 2021 Despeses corrents

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció de 32.000,00€ a l’EMD de Picamoixons per fer front a les despeses corrents de reparació, subministrament i manteniment dels serveis municipals dins del programa PAM 2021.

 

6.- Subvenció PAM 2022 Despeses corrents

La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció de 32.000,00€ a l’EMD de Picamoixons per fer front a les despeses corrents de reparació, subministrament i manteniment dels serveis municipals dins del programa PAM 2022.