Festes i Costums

La Festa Major d'estiu es celebra al primer cap de setmana d'agost, en honor a El Salvador, patró del nostre poble.

Com a actes destacats d'aquesta festa major, a més de les diferents actuacions musicals, teatre i d'altres espectacles per a totes les edats, cal destacar la Sardinada popular, que es fa cada any el diumenge de la festa major i convoca a un gran número de gent tant de Picamoixons com de les rodalies.

La Festa Major d'hivern, en honor a Sant Josep es celebra als voltants del 19 de març.

Durant la resta d'any es duen a terme altres actes com ara:

  • Carnaval

  • La paella popular de l'1 de maig

  • La Samfainada, que es celebra l'últim dissabte d'agost
  • Estiu a la Pista: Consta de diverses actuacions musicals
  •  Tio popular
  • Cavalgata de Reis

El març del 2012 en motiu de la Festa Major de Sant Josep, es va recuperar recuperat la caminada del Gegantó Lladrefaves des de Valls, de la qual no se'n tenia constància des de feia més de 100 anys.