Beneficiaris Leader 2020

 

 

BENEFICIARIS LEADER 2020

Ajut per “Museïtzació del Centre d’Interpretació de l’oli de Picamoixons”.

Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per: