Història

Les referències del poble  més antigues sobre el terme de Picamoixons es remunten a les troballes prehistòriques que l'any 1939 realitzà al Cau d'en Serra el Dr. Salvador Vilaseca. Posteriorment es va descobrir un jaciment paleolític. Però, el que li  donà un impuls documental important va ser el treball del Dr. Eudald Carbonell de la Universitat de Tarragona. El pas dels successius pobles i cultures es constaten igualment en les restes de ceràmica comuna, itàlica i púnica trobades a la zona.

L'any 1171, en tenim la primera referència, sota el nom de Rocabruna en una carta de repoblament en la qual l'arquebisbe i el rei encomanaven a Pere de Vilagrassa aquestes partides per tal que establissin una població i la fortifiquessin. El nom de Picamoixons apareix en un document de l'any 1192.

En els censos i fogatges Picamoixons gairebé sempre va unit a Valls. Un fogatge de 1496 li donava 3 focs -unes quinze persones-. L'any 1970 tenia 722 habitants. El seu emplaçament vora el riu l'ha fet protagonista de nombrosos aiguats destructors, com els viscuts en el segle XVIII i XIX, relatats per contemporanis.

És una Entitat Municipal Descentralitzada de Valls des del octubre de 1996.