Entitat Municipal Descentralitzada

Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons

C/ Sant Isidre, 3. Edifici Ca l'Orga

43491 Picamoixons

Alt Camp (Tarragona)

Telèfon: 977 605 054

Fax: 977 602 058

Correu electrònic: emd@picamoixons.altanet.org

PAM
1.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 exp. 8004330008-2017-0006870 Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat pressupost actuació 131.288,27 € subvenció PAM 2017 import 41.000,00 € 2.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 exp. 8004330008-2018-0001267 Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat ...
Subscriure a