Entitat Municipal Descentralitzada

Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons

C/ Sant Isidre, 3. Edifici Ca l'Orga

43491 Picamoixons

Alt Camp (Tarragona)

Telèfon: 977 605 054

Fax: 977 602 058

Correu electrònic: emd@picamoixons.altanet.org

SUBVENCIÓ e-CATÀLEG 2022 La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d’activitats inscrites en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg.) Concretament , durant el 2022 , són incloses dins la línea e-catàleg les següents actuacions contractades per l’EMD de ...
PAM
1.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 exp. 8004330008-2017-0006870 Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat pressupost actuació 131.288,27 € subvenció PAM 2017 import 41.000,00 € 2.- Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 exp. 8004330008-2018-0001267 Rehabilitació 1P Ca l'Orga, projecte modificat ...
BENEFICIARIS LEADER 2020 Ajut per “Museïtzació del Centre d’Interpretació de l’oli de Picamoixons”. Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per:
Subscriure a