Subvencions de la Diputació de Tarragona

 

SUBVENCIÓ  e-CATÀLEG 2022

La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d’activitats inscrites en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg.)

Concretament , durant el 2022 , són incloses dins la línea  e-catàleg  les  següents actuacions contractades per l’EMD de Picamoixons:

  • Actuació a Picamoixons el 06 d’agost Ball de Diables (Unió Anelles de la Flama) : Ball de diables, correfoc
  • Actuació a Picamoixons el 06 d’agost d’Energy for You : Disco Mòbil pack 15
  • Actuació a Picamoixons el 06 d’agost Zona de Baile, SL : Disco Mòbi
  • Actuació a Picamoixons el 07 d’agost d’Energy for You : Disco Mòbil pack 1.
  • Actuació a Picamoixons el 07 d’agost d’Orgue de Gats: Formació Quartet-2
  • Actuació a Picamoixons el 18 de desembre de l’Orfeó Reusenc:  Concert

Import total  subvenció e-catàleg  8.573,00 €

 

SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA 2021

La Diputació de Tarragona va concedir:

-una  subvencióde 7.228,15 € a l’EMD de Picamoixons en  concepte  : Línia1–1.2 Piscines.

-una subvencióde 4.512,27€ a l’EMD de Picamoixons en concepte : Línia1–1.3Agent Cívic.

-una subvencióde 4.640,00€ a l’EMD de Picamoixons en concepte : Línia2–Protecció de la Salut Pública;

per generar  entorns  més  resilients,  segurs  i  saludables,  en  règim  de concurrència competitiva 2021.

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES  ANY 2020

Subvenció destinada als ens locals .


La Diputació de Tarragona ha concedit a l'EMD de Picamoixons una subvenció dins la ínia  d’Ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020, d’acord amb el següent detall:

Número Registre:8004330008-1-2021-002460-2
Beneficiari:Emd de Picamoixons
Municipi:Picamoixons
Concepte subvenció:Llar d'infants "Picabruna"
Data Acord concessió:23-03-2021
Aplicació Pressupostària:2021-1010-323-46200-02
Pressupost Elegible:7.875,00 euros
Import concedit:7.875,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%
Despesa justificada:56.046,96 euros

 

 

 

 

El president,

 

Francesc Rull Ferré